Pjevački zbor "Josip Štolcer Slavenski"  
1975. - 2008.

 
 


Vokalne grupe...

Ženska vokalna grupa

Pjevački zbor «Josip Štolcer Slavenski» osnovan je u Čakovcu 1975. godine, a od 1982. godine nosi ime jednog od najistaknutijih hrvatskih skladatelja rodom iz Čakovca. Od 1984. unutar zbora djeluje i ŽENSKA VOKALNA GRUPA.
Redovito nastupa na promocijama knjiga i izložbama, na značajnijim obljetnicama u Gradu i Županiji, bilježi i nekoliko međunarodnih gostovanja (Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska).
Ženska vokalna grupa nastupila je na sva tri dosadašnja Susreta hrvatskih malih vokalnih sastava u organizaciji HSK. Na 1. Susretu vokalnih sastava u Mariji Bistrici je od strane stručnog povjerenstva proglašena za najbolju vokalnu skupinu, dok je na 3. Susretu uvrštena među 3 najbolje skupine.
Snimljena su i dva CD-a, zajedno s muškom vokalnom grupom.
Vokalnu grupu od osnutka do 1997. godine, vodila je Dragica-Karolina Šimunković, kada je svoje mjesto prepustila sadašnjoj voditeljici profesorici Senki Bašek-Šamec.


Voditeljica ženske vokalne grupe: Senka Bašek-Šamec, prof.
Rođena je 1968. godine u Prelogu. Osnovnu muzičku školu završila je u Čakovcu, nakon čega upisuje srednju glazbenu školu u Varaždinu. Glazbeno školovanje nastavlja na Državnom glazbeno-pedagoškom institutu «GNJESINIH» (kasnije Ruska nacionalna akademija) u Moskvi, gdje je diplomirala harmoniku 1993., ali i stekla zvanje magistra umjetnosti.
Od 1992. godine zaposlena je kao profesor harmonike u Osnovnoj umjetničkoj školi u Čakovcu, a od 1994. godine izvanredni je profesor i na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu.
Od 1995. godine uključuje se u rad zbora kao korepetitor, a od 1999. godine voditeljica je ženske vokalne grupe.
2005. godine postaje dirigentica i umjetnička voditeljica zbora «Josip Štolcer Slavenski» Čakovec, koji pod njezinim vodstvom postiže izuzetne uspjehe u zemlji i inozemstvu.
Muška vokalna grupa
Pjevački zbor «Josip Štolcer Slavenski « osnovan je u Čakovcu 1975. godine, a od 1982. godine nosi ime jednog od najistaknutijih hrvatskih skladatelja rodom iz Čakovca. Zbor unatrag nekoliko godina postiže izuzetne rezultate u zemlji i inozemstvu, te je nositelj Zlatnih plakate s mnogobrojnih natjecanja. Dirigentica zbora je Senka Bašek-Šamec prof.
Od 1984. unutar zbora djeluje i MUŠKA VOKALNA GRUPA. Muška vokalna grupa bila je sudionik 2. Susreta hrvatskih malih vokalnih sastava u organizaciji Hrvatskog Sabora kulture. Na 1. međunarodnom natjecanju muških komornih zborova u Petrinji, osvojen je ZLATNI LIPIN CVIJET i 3. mjesto.
Redovito nastupa na dobrotvornim priredbama, izložbama, na značajnijim obljetnicama u Gradu i Županiji, bilježi i nekoliko međunarodnih gostovanja (Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Estonija, Italija ).
Snimljena su i dva CD , zajedno s ženskom vokalnom grupom.
Vokalnu grupu najprije je vodila Dragica-Karolina Šimunković, nakon nje Božidar Bogdan, a sadašnji voditelj je profesor Damir Rodiger.


Voditelj muške vokalne grupe: Damir Rodiger, prof.
Rođen je 1969. godine u Čakovcu. Osnovnu muzičku školu završio je u Čakovcu, nakon čega upisuje srednju glazbenu školu u Varaždinu. Glazbeno školovanje nastavlja na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, gdje je diplomirao obou 1995. Završio je i studij glazbene kulture u Puli 2006.
Od 2003. godine zaposlena je kao profesor glazbene kulture u čakovečkoj gimnaziji.
Od 1998. godine uključuje se u rad zbora kao korepetitor, a od 2003. godine. voditelj je muške vokalne grupe.Predstojeći nastupi