Pjevački zbor "Josip Štolcer Slavenski"  
1975. - 2008.

 Nagrade i priznanja...

Nagrade zbora:

1993.
SREBRNA PLAKETA HRVATSKOG SABORA KULTURE
Rijeka
1997.
1. NAGRADA  „IVAN LUKAČIĆ“ VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEČERI
Varaždin
2001.
ZLATNA PLAKETA HRVATSKOG SABORA KULTURE
Novi Vinodolski
2002.
SREBRNA PLAKETA SA 6. NATJECANJA HRVATSKIH ZBOROVA
Zagreb
2003.
ZLATNA PLAKETA HRVATSKOG SABORA KULTURE
Novi Vinodolski
2003.
ZLATNA DIPLOMA SA MEĐUNARODNOG NATJECANJA
Budimpešta
2004.
ZLATNA PLAKETA SA 7. NATJECANJA HRVATSKIH ZBOROVA
Zagreb
2004.
SREBRNA MEDALJA SA 3. ZBORSKE OLIMPIJADE ZBOROVA
Bremen
2005.
SREBRNA PLAKETA HRVATSKOG SABORA KULTURE
Novigrad
2006.
SREBRNA PLAKETA SA 8. NATJECANJA HRVATSKIH ZBOROVA
Zagreb
2006.
SREBRNA DIPLOMA SA MEĐUNARODNOG NATJECANJA
Italija
2007.
ZLATNA DIPLOMA SA MEĐUNARODNOG NATJECANJA ANTON BRUCKNER
Linz - kategorija A1 - mješoviti zborovi
2007.
ZLATNA DIPLOMA SA MEĐUNARODNOG NATJECANJA ANTON BRUCKNER
Linz - kategorija S - sakralna glazba
2007.
TITULA POBJEDNIKA KATEGORIJE - MJEŠOVITI ZBOROVI SA MEĐUNARODNOG NATJECANJA ANTON BRUCKNER - Linz
2007.
ZLATNA PLAKETA HRVATSKOG SABORA KULTURE
Novigrad
2008.
SREBRNA MEDALJA S 5. SVJETSKIH ZBORSKIH IGARA
Graz - kategorija A1 - mješoviti zborovi
2008.
SREBRNA MEDALJA S 5. SVJETSKIH ZBORSKIH IGARA
Graz - kategorija S - sakralna glazba


Posebna priznanja:
Za poseban doprinos na očuvanju kulturne baštine, te promocije grada Čakovca i Međimurske županije
ZLATNI GRB GRADA ČAKOVCA 1994.
ŽUPANIJSKA NAGRADA „ZRINSKI“ 1996.
SREBRNA PLAKETA HRVATSKOG SABORA KULTURE 2000.
SREBRNA PLAKETA ZAJEDNICE HKUU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  2007.

Za poseban doprinos na promicanju i učuvanju kulture Republike Hrvatske
ZLATNA PLAKETA HRVATSKOG SABORA KULTURE   2005.


Predstojeći nastupi