Pjevački zbor "Josip Štolcer Slavenski"  
1975. - 2008.

 Vodstvo zbora...

Dirigenti zbora: Dragica-Karolina Šimunković, prof.
  30 godina uspješnog dirigentskog vođenja Zbora

Rođena je u Peklenici 1944. godine, srednje glazbeno obrazovanje stekla je u Varaždinu, nakon čega je u Zagrebu, na Muzičkoj akademiji diplomirala teoretsko-nastavnički smjer. Niz godina djeluje i kao glazbeni pedagog, savjetnik i kao izvanredni profesor na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu.
Zaljubljenik u zborsko pjevanje te međimurski folklor, već je 1969. godine krenula sa zborskim prvijencom, pjevačkim zborom „Dr. Vinko Žganec“ iz Vratišinca. Dolaskom u Čakovec okrenula se puno većem izazovu, pa je jedan od osnivača čakovečkog gradskog zbora 1975. godine.
Sa pjevačkim zborom Josip Štolcer Slavenski u njezinih 30 godina rada bilježi hvale vrijedne uspjehe i osvaja brojna priznanja.
Za promicanje amaterizma, glazbene kulture, a osobito promicanje međimurskih glazbenene ostavštine međimurskih skladatelja, te za nesporne zasluge za približavanje zborske glazbe mladima i građanstvu odlikovanja je 1998. godine odličjem Predjednika Republike, Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Za iste zasluge 2000. godine primila je i najviše županijsko priznanje Nagradu Zrinski. Senka Bašek-Šamec, prof.
  dirigentica zbora od 2005. godine

Rođena je 1968. godine u Prelogu. Osnovnu muzičku školu završila je u Čakovcu, nakon čega upisuje srednju glazbenu školu u Varaždinu. Glazbeno školovanje nastavlja na Državnom glazbeno-pedagoškom institutu «GNJESINIH» (kasnije Ruska nacionalna akademija) u Moskvi, gdje je diplomirala harmoniku 1993. ali i stekla zvanje magistra umjetnosti.
Od 1992. godine zaposlena je kao profesor harmonike u Osnovnoj umjetničkoj školi u Čakovcu, a od 1994. godine izvanredni je profesor i na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu.
Od 1995. godine uključuje se u rad zbora kao korepetitor, a od 1999. godine. voditeljica je Ženske vokalne grupe.
2005. godine postaje dirigentica i umjetnička voditeljica zbora «Josip Štolcer Slavenski» Čakovec, koji pod njezinim vodstvom postiže izuzetne uspjehe u zemlji i inozemstvu.


Dosadašnji predsjednici zbora:
LJUBICA ŽETKO 1975. - 1977.
ANTUN DOMJANIĆ 1977. - 1979.
IVAN BILIĆ 1979. - 1981.
DAROSLAV MESAROV 1981. - 1983.
IVAN dr. SKLEPIĆ 1983. - 1987.
EVICA HUDIČEK 1987. - 1989.
ERNEST FIŠER 1989. - 1992.
MARIJAN RAMUŠĆAK 1992. - 2002.
VLADIMIR IVKOVIĆ 2002. -


Dosadašnji tajnici zbora:
DOBRIVOJE ĆIRKOVIĆ 1975. - 1979.
MARIJAN RAMUŠĆAK 1979. - 1985.
PETRANA SABOLEK 1985. - 1989.
JASNA KOREN-OVČAR 1989. - 1991.
DEJAN BUVAČ 1991. -


Dosadašnji blagajnici/rizničari zbora:
MARIJA IVAČIĆ 1975. - 2002.
ŠTEFANIJA PARNADŽIEV 2002. -Predstojeći nastupi